17 edycja 17 edycja 17 edycja konfrontacje teatralne
18 edycja 17 edycja konfrontacje teatralne

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – www.lubelskie.pl