17 edycja 17 edycja 17 edycja konfrontacje teatralne
18 edycja 17 edycja konfrontacje teatralne
Biuro festiwalu

E.: konfrontacje@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 03 20
F.: +48 (81) 536 03 12
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 32

Kasa biletowa

E.: kasa@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 03 21
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 32
.

Centrum Kultury w Lublinie

NIP 712-016-22-69
REGON 000281536
KONTO PEKAO SA 61 1240
1503 1111 0010 0136 6780

Janusz Opryński

Dyrektor festiwalu
E.: oprynski@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 03 29
F.: +48 (81) 536 03 12
.

Grzegorz Reske

Producent
E.: reske@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 03 20
F.: +48 (81) 536 03 12
.

Barbara Sawicka

Producent wykonawczy
E.: sawicka@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 03 20
F.: +48 (81) 536 03 12

Piotr Szamryk

Kierownik techniczny
E.: technika@ck.lublin.pl
T.: +48 602 674 733
F.: +48 (81) 536 03 12
.

Ksenia Duńska

Koordynator programu polskiego, transport
E.: ksenia@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 03 18
F.: +48 (81) 536 03 18

Ewa Molik

Koordynator programu zagranicznego, wolontariat
E.: emolik@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 68 38
F.: +48 (81) 536 03 12

Gabriela Żuk

Koordynator showcasu lubelskiego, spotkania
E.: gabrielazuk@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 03 18
F.: +48 (81) 536 03 18

Barbara Szymańska

Kontakt z mediami, promocja festiwalu
E.: info@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 68 33
F.: +48 (81) 536 03 12

Małgorzata Drozd-Domaciuk

Promocja festiwalu
E.: drozd@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 536 68 33
F.: +48 (81) 536 03 12