17 edycja 17 edycja 17 edycja konfrontacje teatralne
18 edycja 17 edycja konfrontacje teatralne

Ciało wydobyte z mitu Wykład

W spektaklach Tomasza Bazana ciało wydobyte z mitu jest nieustannie konfrontowane z wizerunkiem ciała przetworzonego za pomocą technik multimedialnych. Dzięki temu funkcjonuje w kilku przestrzeniach jednocześnie, tworząc nowe konteksty dla tańca jako formy ekspresji. Dawne narracje łączą się z indywidualnym doświadczeniem cielesności, a to, co intelektualne, znajduje rozproszoną formę wyrazu, śledzoną przez wnikliwe oko kamery. Ciało tancerza staje się ciałem historii, a historia – opowieścią o ciele. Cytaty przestają być cudzymi słowami, słowa powracają z figury tancerza owładniętego ruchem i zostają wzbogacone o doświadczenie wysiłku. W swoim wystąpieniu spróbuję nakreślić kulturowe uwikłania Teatru MAAT i odpowiedzieć na pytania o ich związki ze współczesną myślą antropologiczną.